Trường THCS Đức Lợi, những chặng đường xây dựng và phát triển

Thầy giáo Trần Thế Phương, Hiệu trưởng nhà trường

Thầy giáo Trần Thế Phương, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Trường THCS Đức Lợi.

Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013-2014